Statines

  Aderverkalking natto.nu

Waarom statines een groter risico op aderverkalking veroorzaken bij oudere mensen.

Het gebruik van statines is eerder regel dan uitzondering.  Zelfs ouderen in de leeftijd van 60 tot 75 jaar, die geen hartproblemen kennen, zouden volgens de nieuwe cholesterol richtlijnen  statines moeten gebruiken. (invloed farmacie?)

Statines verlagen het cholesterolgehalte. Dat is een feit. En ze verminderen de kans op hart- en vaatziekten. Dat is althans een veel aangehangen idee. Maar voor wie precies en hoeveel precies, dat is onduidelijk. Toch slikken meer dan een miljoen ouderen in Nederland dagelijks statines. Niet omdat ze ergens last van hebben, maar ter preventie. Een werkelijk oorzakelijk effect tussen een te hoog cholesterol (m.n. LDL) en hart- en vaatziekten is niet aangetoond. En lang niet alle hart- en vaatziekten komen door een te hoog cholesterol.

Ziekten van maag en darmen, van de lever en van de nieren komen veel vaker voor bij ouderen, en de nieuwe cholesterol richtlijnen staan er garant voor dat deze mensen een groot gebrek aan vitaminen en mineralen krijgen. Daar ouderen toch al vaak tekorten aan verschillende vitaminen hebben, zullen medicijnen die die tekorten nog groter maken, rampzalige gevolgen hebben. Daarbij komt dat deze groep personen ook al vaker verkalking van de kransslagaderen t.g.v. statinegebruik ervaren. Om het compleet te maken is ook een vitamine K2 tekort de oorzaak van botontkalking. Dit allemaal “dank zij” de statines!

Zoals alle medicijnen hebben ook statines bijwerkingen, zoals maag- en darmklachten, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid en milde spierklachten. Over de effecten van statines op het ontstaan van niet aan hart- en vaatziekten gerelateerde aandoeningen is trouwens weinig bekend.
Een groot deel van de hart- en vaatziekten is toe te schrijven aan een slechte leefstijl: roken, alcohol, te weinig bewegen, ongezond en ongevarieerd eten. Gezonder gaan leven zou veel meer positieve effecten geven dan elke dag een pilletje slikken. Dat pilletje vermindert maar één van de bijeffecten van een slechte leefstijl.

Bij een goede leefstijl zou ook een dagelijks portie natto dienen te behoren. Door de grote hoeveelheid vitamine K2 wordt één van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten  aanzienlijk verminderd. I.p.v statines zouden artsen vitamine K2 supplementen (of natto ) moeten voorschrijven. Onderzoeken uit de afgelopen jaren tonen aan dat mensen met de laagste vitamine K2-status de sterkste verkalking van de vaatwanden hadden. En statines voorkomen die verkalking niet.