Opinie

Pas op, gevaarlijk! Deze stof kan gezondheidsschade aan het ongeboren kind veroorzaken, is erg giftig voor het waterleven en blijft langdurig schadelijk.” Deze aankondiging in de nieuwsbrief van Foodwatch zou bij iedereeen onmiddellijk alle alarmbellen moeten laten rinkelen. Helaas is iedereen zo gewend aan dit soort berichten dat het bijna als vanzelfsprekend wordt ervaren. Waar gaat dit over? Het gaat over een mededeling van de officiële EU-autoriteit ECHA over de pesticide flumioxazin. Voor dit middel,  samen met 33 andere middelen is, zonder dat sprake was van enige veiligheidstoets, afgelopen maandag ..

Lees het volledige artikel.

Uit de telegraaf van zaterdag 18 maart: “Gisteren deden de verzamelde cardiologen een gezamenlijke oproep in Washington tijdens het hartcongres van de American College of Cardiology. De streefwaarde van nu 1,8 voor het LDL-cholesterol ofwel het ‘slechte cholesterol’ bij hoog-risicopatiënten voor hart- en vaatziekten, moet en kan terug richting 1”, is de stemming op het congres. Uit de gisteren gepresenteerde Fourier-studie onder ruim 27.000 infarct-patiënten blijkt nu dat één op de vijf (20 procent) kan ontsnappen aan een zich herhalende hartaanval of een nieuwe beroerte. Dat is mogelijk, wanneer naast ..

Lees het volledige artikel.

Er is veel mis in Nederland. Hoewel onze leiders en hun gevolg misschien het tegendeel zullen beweren. Maar onze waarneming van de werkelijkheid is slechts beperkt. Ze wordt vooral beïnvloed door de media en is daardoor zo verkokerd dat een werkelijk objectief beeld nauwelijks meer mogelijk is. Iedereen hanteert vanuit zijn eigen belangen en perspectief een eigen werkelijkheid. En het is weinigen gegund om ongekleurd naar de werkelijkheid te kijken. Zijn ze er wel, dan raken de boodschappen van deze “profeten” snel ondergesneeuwd doordat ons  leven overspoeld wordt met grote hoeveelheden (zinloze) informatie. Kaf wordt ..

Lees het volledige artikel.

Meer dan de helft van de Nederlanders lijdt aan obesitas. Overgewicht dus. En dat is geen nepnieuws! Helaas zijn de verwachtingen voor de toekomst niet rooskleurig. Over een aantal jaren zal het aantal mensen dat te maken krijgt met diabetes een heel groot probleem gaan worden voor onze maatschappij. Obesitas vergroot het risico op verschillende ziekten. Dit zijn met name hartaandoeningen, type 2 diabetes, slaapapneu, bepaalde vormen van kanker, artrose en astma. Obesitas wordt door de meeste mensen nog steeds schromelijk onderschat. Men zou verwachten dat de politiek langzamerhand aandacht zou ..

Lees het volledige artikel.

Wanneer is iets een medicijn? Samengevat is dit al volgt. Een geneesmiddel (ook medicijn en medicament) is een chemische stof of complex van chemische stoffen met een beoogd farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect op het (dierlijk of menselijk) lichaam. In de Europese richtlijn is dit al volgt beschreven.“Elke enkelvoudige of samengestelde substantie, aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij de mens of elke enkelvoudige of samengestelde substantie die bij de mens kan worden gebruikt of aan de mens kan worden toegediend om hetzij fysiologische functies te ..

Lees het volledige artikel.