Boetes farmacie

  Media natto.nu

De farmaceutische sector heeft het afgelopen jaar een recordbedrag aan boetes gekregen: ruim 800.000 euro. De medicijnfabrikanten werden bestraft, omdat zij ongeoorloofd reclame maakten voor geneesmiddelen. Met de invoering van de Geneesmiddelenwet in 2007, die o.a. de handel in medicijnen regelt, was het totaalbedrag in een jaar nooit zo hoog.