Cardiologen slaan alarm

  Opinie natto.nu

Uit de telegraaf van zaterdag 18 maart:

“Gisteren deden de verzamelde cardiologen een gezamenlijke oproep in Washington tijdens het hartcongres van de American College of Cardiology. De streefwaarde van nu 1,8 voor het LDL-cholesterol ofwel het ‘slechte cholesterol’ bij hoog-risicopatiënten voor hart- en vaatziekten, moet en kan terug richting 1”, is de stemming op het congres. Uit de gisteren gepresenteerde Fourier-studie onder ruim 27.000 infarct-patiënten blijkt nu dat één op de vijf (20 procent) kan ontsnappen aan een zich herhalende hartaanval of een nieuwe beroerte. Dat is mogelijk, wanneer naast hun cholesterolverlagende statine(s) er ook een zogeheten ’PCSK-9 remmer’, een speciaal eiwit, via een injectie wordt toegediend.”

Nederland telt 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Ongeveer 100 mensen sterven er per dag aan een ziekte of trauma van het hart of de vaten, terwijl een nog veel groter deel met hart- en vaat gerelateerde gezondheidsproblemen acuut in het ziekenhuis wordt opgnomen.
Uit dit krantenbericht zou je kunnen concluderen dat het voor veel mensen niet meer is weggelegd om gezond te zijn zonder enige medicatie of een arts aan je bed.

Wat de artsen zich echter in eerste instantie hadden moeten afvragen is wat de oorzaak is van die te hoge LDL cholesterol bij zoveel mensen. Het wordt dan in de volksmond wel “het slechte cholesterol” genoemd maar het LDL cholesterol heeft wel degelijk een nuttige functie. En als je weet dat we slechts een zeer klein deel van het cholesterol via ons eten binnen krijgen – het overgrote deel wordt door het lichaam zelf aangemaakt –  dan geeft dat te denken welk mechanisme daarvoor verantwoordelijk is. Via de media wordt vaak een zeer eenzijdig beeld geschetst over cholesterol. Dat begint al met de verdeling in goed en slecht cholesterol. Daarnaast moeten we geloven dat als we maar niet te veel verzadigde vetten eten onze cholesterol waarden netjes binnen de norm zullen blijven. Was het maar zo eenvoudig.

Twee feiten: Cholesterol heeft een relatie met ontstekingswaarden en zonder cholesterol zouden we niet bestaan: Het is essentieel als middel voor genezing en herstel.
In veel gevallen gaat het om laag gradige, soms sluimerende ontstekingen, ook wel inflammatie genoemd. Deze ontstekingen, die altijd en overal wel in een bepaalde mate optreden, zelfs na het nuttigen van een maaltijd, triggeren een herstelmechanisme in het lichaam. Dat kan overal zijn, maar in een slagader kunnen zich dan zogenaamde plaques vormen. Plaques zijn een soort litteken. Het lichaam zal proberen het beschadigde deel te herstellen door nieuwe cellen aan te maken. En daarvoor is cholesterol nodig. Zijn er nu veel (chronische ) ontstekingen dan zal de lever ook meer cholesterol gaan aanmaken.

De volgende vraag die je zou moeten stellen is waarom we dan zoveel laag gradige ontstekingen hebben. (Laag gradige ontstekingen vergroten tevens de kans op diabetes en kanker)  Maar het antwoord kennen we eigenlijk allemaal wel en ligt voor de hand. De oorzaken zijn vooral te wijten aan een ongezonde leefomgeving en levenswijze. Roken, alcohol, weinig beweging, stress,  fijnstof, smog en ongezonde voeding (veel suiker en zout) zijn slechts enkele voorbeelden van deze lijst.