Obesitas

  Opinie natto.nu

Meer dan de helft van de Nederlanders lijdt aan obesitas. Overgewicht dus. En dat is geen nepnieuws! Helaas zijn de verwachtingen voor de toekomst niet rooskleurig. Over een aantal jaren zal het aantal mensen dat te maken krijgt met diabetes een heel groot probleem gaan worden voor onze maatschappij. Obesitas vergroot het risico op verschillende ziekten. Dit zijn met name hartaandoeningen, type 2 diabetes, slaapapneu, bepaalde vormen van kanker, artrose en astma. Obesitas wordt door de meeste mensen nog steeds schromelijk onderschat. Men zou verwachten dat de politiek langzamerhand aandacht zou krijgen voor dit groeiende probleem. Dat gebeurt wel maar slechts schoorvoetend. Acties voor het verminderen van suiker en zout en kunstmatige toevoegingen in voeding komen moeilijk op gang. Het lijkt er haast op dat men de voedingsindustrie niet teveel voor de voeten wil lopen en hoopt op de zelf-corrigerende en regulerende mechanismen van deze bedrijven. Dat kon wel eens ijdele hoop zijn.
Zelfs bij artsen begint het nu door te dringen dat we met een tikkende tijdbom te maken hebben. Een echte oplossing ligt niet voor het oprapen hoewel die wel voor de hand ligt nl. anders eten en drinken en meer bewegen. Lastig want we leven in een omgeving waarin gemak en consumptie tot de ultieme norm zijn verheven.
Is de consument daarmee uitsluitend verantwoordelijk voor zijn huidige toestand? Volgens velen wel Het is echter naïef te denken dat straks massa’s hun ingesleten gewoonten opzij gaan zetten door nieuwe inzichten op een betere gezondheid. Mensen zijn gewoontedieren en eenvoudig te verleiden.
Voor één sector lijkt deze  toekomst wel perspectief te hebben en dat is de medische sector met de daaraan verbonden farmaceutische industrie. Dat is wel een treurig perspectief zeker tegen een achtergrond van een steeds ouder wordende maatschappij.
In feite is de  tweedeling van onze maatschappij al op gang gekomen. Mensen die bewust met goede voeding bezig zijn bouwen een voorsprong op. De grote massa consumenten die zich in hun voedingspatroon laat leiden door wat de voedingsindustrie op hen afvuurt is helaas het slachtoffer. Met goede voeding bezig zijn is én blijft nog steeds elitair.
Daarnaast heerst er een strijd in voedingsland. Waren het de afgelopen jaren de nieuwe-dieet uitvinders die elkaar onderling betwisten in hun gelijk, tegenwoordig zijn het de (vaak behoudende) wetenschappelijk geschoolde voedingswetenschappers – ook nog eens verbonden met de voedingsindustrie – die zich op denigrerende wijze uitlaten over hun – deels autodidactische – opponenten, die met blogs op internet hun visies verspreiden. Toch is het positief dat deze groep er is. Door hun continue nieuwsgierigheid naar nieuwe inzichten en kennis zijn ze zijn niet behept met vooringenomenheid en vooroordelen die sommige traditionele wetenschappers hebben. Door de inzet van internet kan deze groep veel meer mensen bereiken en daarmee de noodzakelijke voorwaarden voor veranderingen op voedingsgebied in gang zetten. Iets dat we zeker toejuichen.