Osteoporose bij hartpatiënten

  Osteoporose natto.nu

Patiënten met een ischemische (onvoldoende doorbloeding) hartziekte (angina pectoris, hartfalen, doorgemaakt hartinfarct) zouden gecheckt moeten worden op osteoporose. Dat vindt een van de auteurs van een recente publicatie van een studie waaruit blijkt dat hartpatiënten een lagere botdichtheid hebben, zoals werd gemeten in de pols. Dit kwam aan het licht door een nieuwe, geavanceerde botscan-technologie (HR-pQCT *)  bij deze patiënten.

De deelnemers met een ischemische hartziekte hadden een lagere botdichtheid in de pols en een hogere porositeit dan de andere deelnemers. De betrokken onderzoekers hebben nog geen duidelijke verklaring voor het verband tussen hartziekten en osteoporose, maar merken op dat het proces van vaatwand-verkalking erg lijkt op de calcificatie van de botstructuur. Het botmetabolisme en fysiologische processen in bloedvaten delen dezelfde regulerende factoren.
Cardiovasculaire ziekten, als gevolg van vasculaire calcificatie en osteoporose, zijn ziekten die veel voorkomen bij ouderen en werden voorheen gezien als ouderdomsziekten, die onafhankelijk van elkaar optreden. Deze twee ziekten werden niet algemeen (in de medische wereld) met elkaar in verband gebracht.
De onderzoekers leggen geen verband met vitamine K. Diverse studies van de laatste tien jaar hebben echter laten zien dat een tekort aan vitamine K, met name van vitamine K2, een onafhankelijke risicofactor is voor het ontstaan of de progressie van vaatwandverkalking enerzijds en van botontkalking anderzijds.

Vitamine K is immers nodig voor de activering van specifieke proteïnen in bot (osteocalcine) en vaatwand (MGP). Het boteiwit osteocalcine zorgt ervoor dat calcium op de juiste wijze ingebouwd wordt in de botmatrix en heeft tevens een rol bij de vorming van de botmatrix. MGP (matrix-Gla-proteïne) is een sterke remmer van kalkafzetting in de vaatwand.

Natto is een speciale voeding dat een hoog aandeel vitamine K2 bevat. Met een dagelijks portie natto kunt u zowel de risico’s op hart-en vaatziekten als op botontkalking terugdringen.

Bron: Hackethal V. New Scanning Study Points to Osteoporosis/Heart Disease Link. Medscape. Jul 07, 2015.

* High-resolution peripheral quantitative computed tomography (HR-pQCT) werd toegepast om op verschillende manieren informatie te verkrijgen over de botdichtheid en de micro-architectuur van het bot van pols en het onderste deel (distale deel) van het scheenbeen.