Is vitamine K2 veilig?

  Vitamine K2 natto.nu

Die vraag is zonder meer met een “JA” te beantwoorden.
Vitamine K (K1 en K2), een vetoplosbare vitamine, is belangrijk voor de bloedstolling, maar ook voor de botstofwisseling en voor de calciumhuishouding van het lichaam in het algemeen. Vitamines leveren geen directe energie. Ze zijn wel essentieel voor een goed verloop van de stofwisseling. Daarnaast zijn deze voedingsstoffen nodig voor een goede gezondheid, groei, ontwikkeling en herstel.
In vet oplosbaar betekent, dat deze vitamines oplossen in vet en daardoor ter beschikking van het lichaam komen en dus het best genuttigd kunnen worden in combinatie met vetrijk voedsel. Het betekent ook dat er kans op overdosering ontstaat: een teveel kan niet uitgescheiden worden maar wordt opgeslagen in het lichaam. Dit kan leiden tot ongewenste effecten en zelfs tot vitaminevergiftiging.
Vitamine K2 is echter een uitzondering.

In de praktijk komt een teveel aan vitamine K2 niet voor. Waarom is dat zo?
Vitamine K2 is in tegenstelling tot vitamine K1 nauwelijks in de lever werkzaam maar juist in de rest van het lichaam (extra hepatisch). De belangrijkste functie is het activeren van bepaalde eiwitten. Dit activeren noemen we carboxyleren.
Matrix Gla-proteïne (MGP) is een eiwit dat afhankelijk is van vitamine K2 en dat gecarboxyleerd moet worden om goed te kunnen werken. ( carboxyleren is een chemisch proces waarbij koolstofdioxide aan het eiwit wordt gehecht en daardoor kan het eiwit calcium aan zich binden. Pas na carboxylatie is het eiwit actief. Dit proces is afhankelijk van vitamine K2. Een lage K2-status stelt calcium in staat om zich af te zetten in zachte weefsel zoals de bloedvatwanden. Wanneer een lichaam voldoende vitamine K2 krijgt dan worden alle van deze vitamine afhankelijke eiwitten volledig geactiveerd. Op dat moment is alle extra vitamine K2 overbodig en wordt via de nieren uitgescheiden.

Daarom is er geen bovengrens aan te geven. De halfwaardetijd (= de tijd die nodig is om een hoeveelheid van een bepaalde stof in het lichaam te halveren) is voor vitamine K1 ongeveer 3 uren; de halfwaardetijd  van vitamine K2 bedraagt 3 dagen.
Alleen mensen die bloedverdunners of antistollingsmiddelen gebruiken dienen op te passen. Supplementen met meer dan 100 microgram vitamine K zouden de werking van deze medicijnen kunnen verminderen. In dat geval kan het beste overlegd worden met de huisarts.

… Vitamine K2 heeft een lage toxiciteit. In met name Japanse studies zijn zonder nadelige bijwerkingen doseringen tot 45 mg (45000 mcg) vitamine K2 per dag gebruikt. Ook zeer hoge doseringen vitamine K2 geven geen aanleiding tot een verhoogde vorming of activiteit van stollingseiwitten en leiden dus niet tot hypercoagulatie. De stollingseiwitten in de lever worden geactiveerd door vitamine K2 en als ze eenmaal maximaal zijn geactiveerd, werkt het bloedstollingssysteem optimaal en is overactivatie hiervan door vitamine K2 niet mogelijk…  Bron: Orthokennis

In zeer uitzonderlijke gevallen kan bij vitamine K een allergische reactie optreden. Langlopende onderzoeken met grote hoeveelheden vitamine K1 en K2 ( milligrammen  i.p.v. microgrammen) toonden geen toxiteit. Alleen van de synthetische vorm K3 is aangetoond dat dit bijwerkingen heeft m.n. bij jongeren. Deze vorm wordt in Nederland niet gebruikt en is in de verenigde Staten verboden.