MK-7 uit natto superieur

  Vitamine K2 natto.nu

De beste manier om de vitamine K-status te verbeteren is het eten van natto of het gebruik van een vitamine K2-supplement met MK-7 (menaquinone-7) uit natto.
Postmenopauzale Japanse vrouwen die veel natto eten, hebben een veel hogere MK-7 serumspiegel en hebben opvallend minder vaak een heupfractuur dan postmenopauzale vrouwen die weinig of geen natto eten. Ook hebben premenopauzale vrouwen die veel natto eten een hogere botmineraaldichtheid vergeleken met leeftijdgenoten die dit voedingsmiddel niet consumeren.  Dat heupfracturen in Japan veel minder vaak voorkomen vergeleken met westerse landen, is mede te danken aan de consumptie van natto. Natto bevat circa 10 microgram menaqinone-7 per gram en heeft een grote invloed op de vitamine K-status.
MK-7 wordt veel efficiënter opgenomen uit voedsel dan fylloquinone (Vitamine K1) ; de opname van MK-7 uit natto is 10 x beter dan de opname van vitamine K1 uit plantaardige voedingsmiddelen.
Een bedrijf dat natto levert met een grote hoeveelheid vitamine K2 is Nattodan uit Diever. Zij testen elk jaar de hoeveelheid vitamine K2 in hun product.