Vitamine K2 ontkenning

  Vitamine K2 natto.nu

Steeds meer verbazen we ons over het feit dat vitamine K2 door reguliere gezondheid instanties niet óf nauwelijks wordt genoemd als werkzaam middel tegen osteoporose en hart- en vaatziekten. De bewijzen van de werkzaamheid van vitamine K2 stapelden zich de afgelopen jaren op. Tal van grootschalige wetenschappelijke onderzoeken bevestigen de effectiviteit. Hoewel de supplement industrie inmiddels vitamine K2 aan haar productenreeks heeft toegevoegd houdt de reguliere geneeskunde zich er verre van. Op de website van de Hartstichting bijvoorbeeld wordt vitamine K2 niet genoemd. De raad van gezondheidszorg zwijgt eveneens over deze vitamine. Langzamerhand komt bij ons de gedachte op dat deze vitamine systematisch ontkend lijkt te worden. Ook in de gezondheidsgids van de consumentenbond – een populair en kritisch informatieblad voor mondige consumenten – hebben wij de afgelopen jaren geen enkel artikel gevonden dat de positieve invloed van deze vitamine onderschrijft. In tegendeel, al deze instanties leunen sterk op de medicinale aanpak van botontkalking en hart- en vaatziekten. Nu maakt de supplement industrie ons ook wantrouwend. Veel claims waren tenminste overdreven óf in sommige gevallen zelfs onjuist. En de indruk bestaat dat de omzet voor deze bedrijven belangrijker is dan de gezondheidseffecten.