Verminderd risico op COPD en kortademigheid door inname soja *

  Wetenschap natto.nu

Om de relatie tussen sojaconsumptie, COPD-risico en de prevalentie van luchtwegklachten te onderzoeken, werd in Japan een case-control studie uitgevoerd.
Een totaal van 278 in aanmerking komende patiënten (244 mannen en 34 vrouwen), in de leeftijd van 50-75 jaar met COPD gediagnosticeerd in de afgelopen vier jaar, werden verwezen door respiratoire artsen, terwijl 340 controles (272 mannen en 68 vrouwen) werden gerekruteerd uit de gemeenschap. Alle deelnemers ondergingen spirometrische metingen van de ademhalingsfunctie. Informatie over demografie, levensstijlkenmerken en gebruikelijke voedselconsumptie werd verkregen met behulp van een gestructureerde vragenlijst.

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is wereldwijd de voornaamste oorzaak van morbiditeit en mortaliteit, waarbij het roken van sigaretten de belangrijkste risicofactor is. Hoewel 95% van de COPD-patiënten sigarettenrokers zijn of zijn geweest, ontwikkelt slechts 20% van de rokers COPD. Daarom kunnen andere factoren, zoals blootstelling aan voedsel en het milieu, de ontwikkeling van ziekten beschermen of daaraan juist  bijdragen. Vanwege de hoge belasting en maatschappelijke kosten van COPD, zijn studies over mogelijke nieuwe preventiemethoden door middel van een geschikt dieet belangrijk. Een uitgebreide literatuurstudie suggereerde dat fruit, groenten, vis en vlees in verband kunnen worden gebracht met het risico van COPD en ademhalingssymptomen

Uit het onderzoek blijkt ook dat de totale sojaconsumptie positief gecorreleerd was met waargenomen longfunctiemetingen. Toenemende consumptie van soja ging gepaard met een verminderd risico op COPD en kortademigheid.

Bron
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2708141/