Vitamine K2 beschermt nieren

  Wetenschap natto.nu

Uit diverse studies blijkt dat een hogere inname van vitamine K2 het risico verlaagt op verkalking van de bloedvaten en het krijgen van coronaire vaataandoeningen. Verstijving en vernauwing van de kransslagaders is een grote risicofactor voor een hartaanval. Nierpatiënten ontwikkelen in een sneller tempo, en in ernstiger mate, atherosclerose door verkalking van de bloedvaten. In een recent gepubliceerde Poolse studie werd het effect bekeken van suppletie met vitamine K2 (MK-7) op de mate van kalkafzetting in de halsslagader en de kransslagaders bij chronische nierpatiënten.

Aan dit onderzoek, dat werd uitgevoerd aan de Medical University of Łódź in Polen, namen 42 nierpatiënten deel die nog geen dialyse ondergingen. Deze patiënten hadden een matig tot zeer ernstig verminderde nierfunctie (stadium 3-5) en een milde mate van calciumafzetting in de kransslagaders (≥ 10 units). Gedurende negen maanden kregen 29 patiënten een combinatie van vitamine K2 (90 mcg MK-7/d) en vitamine D3 (10 mcg/d) en 13 patiënten kregen alleen vitamine D3.

Conclusie:
Aan het einde van de studie was de toename van vaatwandverkalking minder in de vitamine K+D3-groep dan in de vitamine D-groep. Bij vijf patiënten in de vitamine K+D-groep was er zelfs een afname te zien van de kalkafzetting in de bloedvaten. Alleen in de vitamine K+D-groep werd er een significant mindere toename gemeten van verkalking in de halsslagaders.